TRYKKTESTING AV DYKKERFLASKER OG RØYKDYKKERFLASKER:

 

  • Vi har autorisasjon for å utføre trykktesting av dykkerflasker/røykdykkerflasker.
  • Dykkerflasker skal trykktestes første gang innen tre år, senere annethvert år.
  • Vestflasker skal også trykktestes annethvert år.

Kontakt oss:

Daglig leder:

Telefon:

E-post:

Postadresse:

Org.nr:

Endre Gynnild

90 94 80 20 endre@gynnild.no

7270 Dyrvik

980 169 758

Copyright © 2014 Frøya Rør- og Sveiseservice AS. All rights reserved.